Inzerát-kód: ➟ ukázat

Ochrana dat

1. Všeobecnébecné informace o nakládání s údaji

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše následující zásady ochrany údajů podrobně popisují, jaké informace shromažďujeme o nich a co se stane s těmito informacemi.

2 Shromažďování údajů a jejich použití

Při každém přístupu uživatele na stránku naší nabídky a při každém přístupu datového souboru budou přístupová data tímto procesem uloženy v protokolovém souboru na serveru.

Jedná se o následující informace:

 • Název stránky nebo souboru ,třeba převedením ze vstupních informací (např. dotaz parametrů v adrese URL)
 • Název souboru stránky, která byla požadována z aktuální stránky nebo souboru
 • Datum a čas vyžádání
 • Množství přenesených dat
 • Stav přístupu (přenést stranu, stránka nenalezena, atd.)
 • Typ a provozní systém webového prohlížeče
 • Domény zákazníků ,Vaš internet-servis- poskytovatel
 • IP-adresa

Účelem zpracování těchto údajů umožňuje používání webových stránek (nastavení připojení), pro zabezpečení systému, a pro technickou správu síťové infrastruktury.

Ve výše uvedených případech , nepoužíváme jakékpliv osobní údaje , jen pokud,

 • jsou nezbytné k provedení a doplnění přístupových smluvních vztahů, co se týče přeposílání účtů nebo kontaktování v případě problémů nebo
 • Vámi je dán výslovný souhlas k dalšímu zpracování.

V podstatě používáme údaje všech účastníků, v zájmu poctivých uživatelů k proces proti zneužívání v rámci našeho inzertního trhu ,abychom mohli účinně reagovat a chránit naše zákazníky před jakoukoliv škodou.

Veškeré nakládání s osobními údaji je pouze pro výše uvedené účely a v rozsahu nezbytném pro tyto účely.

Všechna pole, které jste povinni vyplnit jsme pro vás označili znamínkem "*". V tomto zadávání jsou údaje, bez nichž nemůžeme zpracovat Vaši nabídku nebo požadavek.

3. Zveřejňování údajů

Naší službou je nabízdnout Trhovou platformu pro inzerování, a to zahrnuje zprostředkovávání kontaktů mezi nabízejícími a potenciálními zákazníky. Docílí se tak pomocí šíření kontaktních informací , které umožňují uživatelům, aby společně bezprostředně jednali.

Pro tyto účely jsou šířené tyto kontaktní informace :

 • Jako nabízející: všechny informace, které jste provedli v zadávání předmětu a  kontaktní osoby.
 • Jako hledající : všechny informace, které  zadáte do kontaktního formuláře

Kromě případů výše uvedených ,zásadně neposkytujeme Vaše údaje třetím stranám. Ovšem ve výjmečných situacích , kde jsme ze zákona povinni , poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám ,   v rámci státního stíhání. V případě stížnosti zneužítí eu -INZERT a nebo index45 trhu, je podmínkou k předání údajů ostatním uživatelům,odůvodnění a současně doložené důkazy o zneužití.


4. Reklama

Přijímání reklam od naší společnosti, můžete vždy přes support@eu-INZERT.cz  podat nesouhlas. Prohlášení o souhlasu si můžete také na tzv. kontaktu odvolat.

5. Zpravodaj a e-maily

Pokud vám necháme na vyžádání zasílat zprávy , dostane tak informace přes eu- INZERT a nebo index45. Zpravodaj můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu Link pro odhlášení ve zpravodaji nebo přes odhlašeni na vašem profilu.


Aby náš Zpravodaj nejlépe vyhovoval zájmům a potřebám našich uživatelů , bude každé kliknutí uloženo v přijatém odkazu  e-mailovych novinek  pod pseudonymem. Nicméně pokud přesto s tím nesouhlasíte, že můžeme použít vaše užívání v pseudonymní podobě ke zlepšení naší nabídky přihlašování a využívání , můžete podat odpor proti shromažďování a používání dat.

Vaše odvolání je třeba řešit přes support@eu-INZERT.cz , s vaším nesouhlasem bude zasílání zpravodaje ukončeno.

6. Cookies

Cookies jsou alfanumerické identifikační znaky,které my pomocí  vašeho Web-Browsers přeložíme na váš počítač. Umožňují našemu systému, váš prohlížeč dočasně odlišit od ostatních.

My Vám zašleme trvalé soubory cookie, které Vámi zadaná kritéria, zaznamenávají a ukládají do naší databáze pro naše interní hodnocení. Tyto údaje bychom chtěli využít k vylepšení naší nabídky, odsouhlasit potřeby našich zákazníků. Pokud nemáte zájem ,můžete cookies (viz níže) deaktivovat.  Deaktivace nemá žádný vliv na dostupnost nebo vzhled naší stránky.

Dále, používáme tzv. session cookies ,s jejich pomocí získáte  obdržíte anonymní Session-ID po celou dobu trvání návštěvy našich webových stránek. Tato Session ID nám umožňuje rozpoznat Vás jako konkrétního anonymního uživatele , vzhledem k tomu se můžeme, mezi jinými, vyhnout zobrazování stejné reklamy.Cookie session (relace) a vaše ID session (relace) budou odstraněny na konci vaší návštěvy na našich stránkách. Pokud nemáte zájem akceptovat tuto cookie, není pak pro nás možné vám poskytnout řádně fungujícím tržiště.

Kromě toho používáme cookies pro optimalizaci zobrazení reklamy na webových stránkách, které jste navštívili. Pokud nemáte zájem , prosím, klikněte zde

Při používání Google AdSense inzertní služby poskytované společností Google Inc ("Google") používají cookies, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu a automatické doručování reklam. Google Adsense také používá tzv. "Web Beacons (webové signály)" (malé neviditelné obrázky) ke shromažďování a zaznamenávání informací , jako např.: návštěvní provoz na webových stránkách

Informace vygenerované souborem cookie a / nebo webových signálů o vašem užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky a k sestavení zpráv o internetových stránkách pro činnost provozovatelů internetových stránek tak, aby mohli případně poskytnot další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu.

Pokud je to nutné, odesílá Google informace třetí straně, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty na Google.

Zabrante instalaci souborů cookies volbou příslušného nastavení na vašem Browser Software.
Podotýkáme však, že nemusí být schopni použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

7. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google Inc ("Google"). Google Analytics také používá cookies. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google tyto informace využije k vyhodnocení užívání webových stránek pro nás k sestavení zpráv na internetových stránkách činnost provozovatelů internetových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se používání webové stránky a internetové použití. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají informace pro Google. Google v žádném případě nespojuje vaší IP adresu s jinými daty , které o Vás Google shromáždil.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním vašich údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Chtěli bychom Vás informovat, že naše webové stránky s cílem vylepšit ochranu dat Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()" je používán. Takto budopu IP adresy zaznamenány ve zkrácené formě a dále zpracovávány. Tím je,při zkoumání využití našich webových stránek ,osobní vztah vyloučen.